Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 30-10-2023

Dit document bevat de Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") voor het gebruik van de Postbus42.nl ("Applicatie"). Door gebruik te maken van de Applicatie gaat u akkoord met deze voorwaarden. Lees ze zorgvuldig door voordat u de Applicatie gebruikt.

1. Gebruik van de Applicatie

1.1. Door de Applicatie te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden en bepalingen zoals beschreven in deze Voorwaarden.

1.2. U dient de Applicatie in overeenstemming met de geldende wetten en voorschriften te gebruiken.

2. Gegevensverzameling en Opslag

2.1. Voor het verbeteren van de dienst en het monitoren van onrechtmatig gebruik slaan wij het IP-adres van de gebruiker op. Wij zullen deze gegevens niet delen met derden, behalve zoals beschreven in ons Privacybeleid.

2.2. U mag geen persoonlijke gegevens in uw vragen aan de Applicatie opnemen. Het is strikt verboden om persoonlijke identificeerbare informatie, zoals namen, e-mailadressen, telefoonnummers, en soortgelijke gegevens, in uw communicatie met de Applicatie te verstrekken.

2.3. Alle gegevens die worden verzameld en opgeslagen door de Applicatie, inclusief IP-adressen, worden opgeslagen in een Nederlands datacentrum en zullen worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en ons Privacybeleid.

2.4. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd door True B.V., die de hosting voor de Applicatie levert. True B.V. voldoet aan alle relevante wettelijke vereisten met betrekking tot gegevensbescherming.

3. Intellectueel Eigendom

3.1. De Applicatie en alle daarmee verband houdende inhoud, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, en software, zijn eigendom van SWIS B.V. en zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

3.2. U mag de inhoud van de Applicatie niet kopiëren, verspreiden, wijzigen, verkopen of anderszins inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van SWIS B.V.

4. Beëindiging van Gebruik

4.1. Postbus42 behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de Applicatie op elk moment en om welke reden dan ook te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.

5. Wijzigingen in de Voorwaarden

5.1. Postbus42 behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de Voorwaarden te controleren op updates.

6. Contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot deze Voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via:

SWIS B.V. - postbus42@swis.nl - +3171 203 2666

 

7. Slotbepalingen

7.1. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Postbus42 met betrekking tot uw gebruik van de Applicatie en vervangen alle eerdere overeenkomsten of regelingen.

7.2. Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

Door gebruik te maken van de Postbus42.nl, bevestigt u dat u deze Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, dient u de Applicatie niet te gebruiken.